Cijene, Cjenik usluga i smještaj

 

Cijene/cjenik usluga i smještaja

Cijene/cjenik usluga i smještaja

U našem domu na raspolaganju su Vam dvokrevetne i trokrevetne sobe, te jedan apartman.
Cijena usluga i smještaja ovise o nekoliko čimbenika: pokretljivosti osobe, zdravstvenom stanju, vrsti smještaja.
Cijene smještaja kreću se od 2000.00 kn, a konačnu cijenu dogovaramo nakon spoznaje o zdravstvenom stanju potencijalnog korisnika.